อัตราค่าเข้าชม พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

อัตราค่าบริการ
สำหรับบุคคลทั่วไป

“บัตรเข้าชมทุกประเภท
รวมบริการดอกไม้ ธูป ลอยดอกบัวด้านใน
และสามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ”

ค่าเข้าชม

สำหรับคนไทย

เที่ยวชมตั้งแต่เวลา
๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ผู้ใหญ่

๒๕๐ บาท

เด็ก

๑๒๕ บาท

* เวลาทำการ ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๗.๐๐ น.)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒-๓๗๑-๓๑๓๕-๖

ค่าเข้าชม

สำหรับชาวต่างชาติ

เที่ยวชมตั้งแต่เวลา
๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

ผู้ใหญ่

๔๐๐ บาท

เด็ก

๒๐๐ บาท

** มีบริการ Audio Guide
(ไทย, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, รัสเซีย)