อัตราค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป

“บัตรเข้าชมทุกประเภท รวมบริการดอกไม้ ธูป
ลอยดอกบัวด้านใน และสามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ”

ตั๋วเข้าชม

เวลาทำการสำหรับบุคคลทั่วไป
ตั้งเเต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน
(เปิดบริการทุกวัน ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๗.๐๐ น.)

บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
● ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท
● เด็ก ๑๒๕ บาท
ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
● ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท
● เด็ก ๒๐๐ บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๒-๓๗๑-๓๑๓๕-๖

*กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม