เงื่อนไขเเละบริการ

อัตราค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (บัตรเข้าชมทุกประเภท รวมบริการดอกไม้ ธูป ลอยดอกบัวด้านใน และสามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ)
บัตรเข้าชมสำหรับคนไทย
เวลา 09.00-18.00 น.
● ผู้ใหญ่ 250 บาท
● เด็ก 125 บาท
บัตรเข้าชมสำหรับชาวต่างประเทศ
เวลา 09.00-18.00 น.
● ผู้ใหญ่ 400 บาท
● เด็ก 200 บาท
มีบริการ Audio Guide (ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี รัสเซีย) สำหรับท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

เงื่อนไขในการซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์

  • กรุณากรอกข้อมูลตามขั้นตอน เมื่อต้องการซื้อบัตรเข้าชม
  • ขอสงวนสิทธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตามวันและเวลาที่ระบุเท่านั้น
  • ซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเว็ปไซต์สามารถซื้อล่วงหน้าได้ ๙๐ วัน และซื้อบัตรได้อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการเข้าชม
  • บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พร้อมดอกไม้ ธูป และสามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ
  • บัตรเข้าชมถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเมืองโบราณ จำกัด ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริษัทนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
  • บัตรเข้าชมออนไลน์ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของเมืองโบราณและพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณได้
  • “บัตรออนไลน์ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่คืนเงินในทุกกรณี” กรุณาอ่านเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม

ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณ์ช้างเอราวัณ
ในช่วงนโยบายผ่อนปรน สถานการณ์โควิด-19


เรียน นักท่องเที่ยวทุกท่าน

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส โควิด 19 โดยกำหนดให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชมในตัวอาคาร เพียงรอบละ 20 ท่าน และสามารถเที่ยวชมได้รอบละ 20 นาที

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าชมของนักท่องเที่ยวทุกท่าน

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ
“เราจะผ่านวิฤตนี้ไปด้วยกัน”

บริการที่จอดรถฟรี

การเดินทาง

เรียน นักท่องเที่ยวทุกท่าน

วิธีเดินทาง ด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว

***ออกจากสถานีช้างเอราวัณ (E17) ช่องทางออกที่ 1

ขอบคุณครับ

โปรดโทรสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทางได้ที่
โทรศัพท์ 0 2371 3136 / Line : @anciencitygroup

รถประจำทางสาย 25, 142, 365
รถประจำทางปรับอากาศสาย 102, 507, 511, 536

อัตราค่าเข้าชมพิเศษ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มาเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-371-3136 โทรสาร 02-380-0304

ระเบียบพึงปฏิบัติในการเข้าชม
1. กรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือชุดสวมสั้นเหนือเข่า
2. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้า
3. กรุณาเข้าชมด้วยความสุภาพ ห้ามส่งเสียงดัง
4. ห้ามถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด เพื่อการค้าหรือวัตถุประสงค์อื่นใดภายในและโดยรอบพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
5. กรุณารักษาความสะอาด
6. ห้ามกระทำใดๆ ให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อสถานที่
7. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
8. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่